டிவியிலிருந்து வரும் ஆடியோவை உங்கள் காதுக்கு மட்டும் கேட்க வைக்கும் கேட்ஜெட் ஒன்று கிடைக்கிறது. இதன் விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த விபரங்களை இங்கு காணலாம்