துருக்கி, சிரியா நிலநடுக்கம்: குவியும் சா்வதேச உதவிகள்