தடை விலகியதால் தமிழகம் முழுவதும் குட்கா விற்பனை அமோகம்