தங்கக் கடத்தல் வழக்கை விசாரித்து வரும் அதிகாரிகளில் ஒருவரான வந்தனா ஐபிஎஸ் யார் என்பது குறித்து இங்கே காணலாம்.