252.9 புள்ளிகள் பெற்று முதல் இடத்தைப் பிடித்த அபுர்வி தங்கப் பதக்கத்தைத் தட்டிச்சென்றார். இதன் மூலம் இறுதிப்போட்டியில் அதிக புள்ளிகள் பெற்ற உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.